Koordinátor bezpečnosti práce na staveništi

Společnost Bohemia Arch zajišťuje činnost koordinátora BOZP na staveništi v souladu s požadavky zákona 309/2006 Sb. ve fázi přípravy a realizace staveb.

 
  • zpracování přehledu rizik stavby včetně přehledu právních předpisů BOZP vztahujících se ke stavbě
  • vypracování plánu BOZP na staveništi
  • oznámení o zahájení stavebních prací
  • návrh vhodných opatření BOZP
  • průběžné vyhodnocování rizik
  • kontrola pracovních postupů na stavbě a dodržování právních předpisů BOZP, uplatňování navržených opatření a plnění nápravních opatření