Projektová činnost ve výstavbě

Společnost Bohemia Arch zpracovává projektové dokumentace staveb ve všech výkonových stupních projektu. O návrhu, projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro ohlášení staveb, projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro realizaci stavby a projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Při práci na zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, spolupracujeme se specialisty a odborníky z řad jednotlivých profesí jako je zdravotní instalace, elektro, ústřední vytápění, vzduchotechnika a chlazení, statika. Činnost kanceláře je podporována externími spolupracovníky, aby byla schopna pokrýt ostatní speciální služby, které mohou být případně vyžadovány. 

Společnost Bohemia Arch veškeré práce spojené se zpracováním jednotlivých stupňů projektové dokumentace řídí, organizuje a koordinuje.

Společnost Bohemia Arch zpracovává propočet finančních nákladů ve stupni návrhu stavby, rozpočet v závislosti na úrovni a stupni zpracovávané projektové dokumentace.